Home // Werkwijze // Kwalificaties // Tarieven // Contact en info
Werkproblemen // Relatieproblemen // Dwanggedachten // Depressie // Sociale angst // Paniek // Omgaan met kritiek
 
 
 
Dwanggedachten en dwanghandelingen

Ook wel bekend onder de term ' Obsessive-Compulsive Disorder'. Mensen die hier last van hebben, herhalen gedachten en bepaalde gedragingen keer op keer. Het is een onbedwingbare neiging om aan bepaalde zaken te denken en/of bepaalde gedragingen te herhalen. Ze weten eigenlijk wel dat het nutteloos en onnodig is om zo te doen, maar ze zijn niet in staat dit te stoppen. Onophoudelijk moeten ze kijken of het licht wel uit is, moeten ze hun handen wassen of hebben onbedwingbare gedachten.

Dwanggedachten worden gekenmerkt door:
1. Terugkerende en aanhoudende gedachten, impulsen of beelden die, gedurende enige tijd als indringend
en ongepast worden ervaren en die aanmerkelijke angst en ongemak veroorzaken.
2. De gedachten, impulsen of beelden hebben geen betrekking op werkelijke, reŽle problemen.
3. De betrokkene probeert deze gedachten, impulsen of beelden te negeren of te onderdrukken, of ze te neutraliseren met een andere gedachte of activiteit.
4. De betrokkene erkent dat de dwanggedachte, impulsen of beelden veroorzaakt worden door zijn eigen geest.

Dwanghandelingen worden gekenmerkt door:
1. Herhalend gedrag ( bijv. handwassen, controleren, orde aanbrengen) of mentale activiteiten (bijv. bidden,
tellen, stil voor zichzelf herhalen) waarvan de betrokkene het idee heeft dat hij dit moet doen als reactie
op een dwanggedachte of als reactie op regels waar hij strikt aan moet voldoen.
2. Het gedrag of de mentale activiteiten zijn er op gericht om ongemak te voorkomen of te verminderen
of om een dreigende gebeurtenis of situatie te voorkomen; deze gedragingen of mentale activiteiten
zijn echter niet adequaat om datgene te neutraliseren of te voorkomen waarvoor ze bedoeld zijn, of ze
zijn te overdreven.
3. De betrokkene heeft op enig moment zelf door dat de dwanghandelingen overdreven of onredelijk zijn.

NB Dit alles geldt niet voor kinderen.

Dwanggedachten- of handelingen veroorzaken aanmerkelijk ongemak, nemen veel tijd in beslag ( meer dan
1 uur per dag), dwarsbomen de normale routine, werk, sociale activiteiten en relaties van betrokkene.

De dwang mag niet veroorzaakt worden door een bepaalde stof zoals drugs, medicatie om als stoornis aangemerkt te mogen worden.
BRON: DIAGNOSTIC AND STATICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS, DSMēIV


Een voorbeeld uit de praktijk
Mevr. A. heeft telkens terugkerende gedachten die haar iedere dag bezighouden. Zo denkt ze vaak:"Als ik maar niemand iets aandoe", "Als er maar niets ernstigs gebeurt". Deze gedachten komen iedere dag terug en vragen veel aandacht. Ze weet dat deze gedachten niet reŽel zijn, maar toch heeft ze ze. "Ben ik wel normaal?" vraagt ze zich vaak af, "waarom denk ik dit?". Ze doet van alles om deze gedachten te bestrijden en voert dwangmatige handelingen uit (handen wassen, alles 10 keer controleren) in de hoop dat dat helpt. Helaas voor haar helpt dit niet, maar ze kan er ook niet mee ophouden.

De behandeling bestaat er uit dat:
ē de cliŽnt meer controle krijgt over zijn/haar gedachten en handelingen. Dit gebeurt door gerichte opdrachten
  die de cliŽnt stipt moet uitvoeren
ē realiteitstoetsing van de gedachten
ē het vervangen van de dwangmatige gedachten door meer reŽele gedachten
ē het hele doen en laten van de cliŽnt wordt bekekenen en, indien nodig, krijgt de cliŽnt tips ter verbetering
ē de achterliggende oorzaken van deze klachten worden onderzocht.
Het moge duidelijk zijn dat deze behandeling niet in 1 ŗ 2 sessies klaar is. Er wordt veel doorzettingsvermogen en wilskracht van de cliŽnt gevraagd. Maar hard werken werd ook in dit geval beloond. Genoemde cliŽnte is na 1 jaar van haar klachten af, is getrouwd en heeft 2 kinderen.


 
 
 
 
 
webdesign: van der velden media
 
Print deze pagina